Privacy verklaring ACT OUTDOOR

Privacyverklaring ACT OUTDOOR

Privacyverklaring ACT Outdoor

ACT Outdoor respecteert natuurlijk jouw privacy. Je kan van ons verwachten dat wij op een zorgvuldige manier met jouw persoonlijke gegevens omgaan. Dat geldt natuurlijk als je onze websites bezoekt, maar ook als je klant bij ons bent. Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke gegevens van  klanten en bezoekers van onze website van essentieel belang is voor onze activiteiten.

Doeleinden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Inschrijving voor onderwijsdoeleinden
  • Uitvoering van onze dienstverlening
  • Meer informatie over nieuwe ontwikkelingen binnen ACT Outdoor

Jouw gegevens zullen alleen voor de hierboven genoemde doeleinden worden gebruikt.

Beveiliging

ACT Outdoor draagt - samen met eventuele verwerkers - zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Wijzigingen

ACT Outdoor behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacybeleid van SeeTrue. Je kunt jouw gegevens altijd opvragen, waar nodig laten wijzigen, dan wel verwijderen. Neem hiervoor en voor andere vragen over ons privacybeleid gerust contact met ons op: actoutdoor@hotmail.com

Aansprakelijkheid

Hoewel ACT Outdoor maximale zorg besteedt aan de op de websites getoonde informatie, kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. ACT Outdoor aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid. Alle informatie en materialen op de websites zijn bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie op deze websites kan niet worden beschouwd als een advies. Beslissingen op basis van de informatie op deze websites zijn voor jouw eigen rekening en risico.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wil jij een klacht indienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens door ACT Outdoor? Neem dan direct contact met ons op: actoutdoor@hotmail.com. Wij nemen de klacht direct in behandeling. Graag verwijzen wij je ook naar de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring van ACT Outdoor of wil je informatie inzien, rectificeren of wissen? Dan kun je dit melden via e-mail: actoutdoor@hotmail.com